تبلیغات
جغـــرافیـــــا - مقالات ژئومورفولوژیبررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاک شناسی در منابع طبیعی (معینی.جعفری)

دانلود


کاربرد ژئومورفولوژی در مکان گزینی شهرها و پیامدهای آن

(نگارش حسین)

دانلود


مدل به عنوان تکنیکی در ژئومورفولوژی

(شایان سیاوش,شریفی محمد)

دانلود


معرفت شناسی و مدل سازی در ژئومورفولوژی

(رامشت محمدحسین*,کمانه سیدعبدالعلی,فتوحی صمد)

دانلود

.: Weblog Themes By VatanSkin :.